Et nyt begreb sniger sig frem inden for markedsføring-, PR- og kommunikationsscene. Dette begreb er digital kommunikation. Det er på ingen måde nyt, men dets relevans og implementering breder sig dag for dag. Derfor er det vigtigt at have en forståelse for, hvad konceptet dækker over.

Men det kan faktisk være svært. For digital kommunikation er et utrolig bredt begreb – ligesom almindelig kommunikation også kan indbefatte alt fra samtaler til avisreklamer. Men der er alligevel nogle nøglepunkter, man kan fremhæve, når man taler om digital kommunikation. To af dem kommer der eksempler på her.

Drift af hjemmeside

Ingen kan så tvivl om, at en hjemmeside er en digital løsning. Men det virker måske mere obskurt at påstå, at hjemmesider også er kommunikation. Men næsten alle aspekter ved det at drive en hjemmeside, er faktisk kommunikation. En hjemmeside er nemlig en hjemmelavet digital platform, man som virksomhed eller organisation kan kommunikere fra.

Billeder, tekster, reklamer, kundeservice. Det hele er kommunikation, målrettet eksisterende kunder og potentielle brugere. Derfor skal hjemmesiden virkelig være i orden. Derfor vælger mange at bruge et webbureau til at hjælpe sig. Et eksempel på et sådant kunne være upworth.dk.

Sociale medier

Sociale medier er et af de steder, som virkelig er kommet i spil i forbindelse med den digitale kommunikation. Det skyldes, at disse platforme har flere brugere og flere aktiviteter end de fleste andre steder. Her kan man derfor påvirke og reklamere, så man rammer en bredere målgruppe.

Denne form for digital kommunikation er anderledes end de fleste andre. På grund af formaterne skal budskabet tit være kort, skarpt og fængslende – eller scroller folk forbi det. Derfor er der kommet en hel ny gruppe af eksperter inden for netop dette felt i de seneste år.